ბიბლიოთეკა

 1. ალექსანდრე ომანაძე. “პრეტენზიების რაოდენობის განაწილების აღწერა კოლექტიური რისკის მოდელში” (2003)

 2. ზვიად ჭინჭარაული. “ჯამური პრეტენზიების განაწილების აღწერა კოლექტიური რისკის მოდელში” (2003)

 3. მაკა დარსანია “მარტინგალთა თეორიის გამოყენება სადაზღვევო საქმეში“ (2001)

 4. ი. დოლაკიძე, გ. მირზაშვილი. “რისკის თეორიის მეთოდების გამოყენება სიცოცხლის დაზღვევაში”

 5. დოლაკიძე ივეტა “გარდამავალ პერიოდში დაფუძნებული საპენსიო სქემის გათვლა” (2003)

 6. ლეკიშვილი გიორგი. “სადაზღვევო პორტფელის ანალიზი და საუკეთესო პროპორციული გადაზღვევა” (2003)

 7. ჭინჭარაული ზვიადი, მახარაძე გიორგი. “Description of Distributions of Compound Sums”

 8. გ. მახარაძე, ა. ომანაძე, ზ. ჭინჭარაული. “ვექტორული არგუმენტის სარგებლიანობის ფუნქცია და მისი გამოყენება”

 9. გიორგი მახარაძე. “პრეტენზიების რაოდენობის განაწილების აღწერა კოლექტიური რისკის მოდელში” (2003)

 10. გურამ მირზაშვილი. “სიცოცხლის დაზღვევა”.

 11. Alexander Omanadze “About optimal solutions in catastrophe risk insurance“.

 12. წერეთელი ნინო. “მომგებიანობის ტესტირება სიცოცხლის დაზღვევის ზოგად მოდელში” (2002)

 13. ზურაბ ციგროშვილი “ნეტო-პრემიების დადგენა სიცოცხლის დაზღვევის მარტივ მოდელებში”.