სტრუქტურა

ასოციაციის გამგეობის წევრები

  • გურამ მირზაშვილი
  • შორენა ჯადუგიშვილი
  • დავით ჯოხაძე
  • ხათუნა ჯიშიაშვილი
  • ანა ხარატიშვილი (პრეზიდენტი)