კურსები | სემინარები | ბიბლიოთეკა | სასარგებლო ბმულები | სერტიფიცირება

სასარგებლო ბმულები

1.   www.soa.org – Society of Actuaries

  

2.   www.actuaries.org.uk – Institute and Faculty of Actuaries

     

3.   www.actuaries.asn.au – Institute of Actuaries of Australia

     

4.   www.casact.org – Casualty Actuarial Society

      

5.   www.actuaries.ca – Canadian Institute of Actuaries

      

6.   www.actuaries.org – International Actuarial Association

      

7.   www.beanactuary.com – Information for students, provided by SOA and CAS

      

8.   www.acted.com.au – Materials for students of the Institute and Faculty of Actuaries

     

9.   www.actuarialwiki.org – Actuarialwiki.org

     

10. www.theglobalactuary.com – TheGlobalActuary.com

     

11. www.maherassociates.com/anne/anne01.htm – The Insurance Files of B. Anne Actuary

      

12. www.caa-global.org – CAA Global, Certified Actuarial Analyst

      

13. www.facebook.com/groups/AAFA.Georgia/ – ჩვენი გვერდი facebook-ში