კურსები | სემინარები | ბიბლიოთეკა | სასარგებლო ბმულები | სერტიფიცირება

საბაზისო კურსი - აქტუარული აღრიცხვა არასიცოცხლის დაზღვევაში

აქტუარებისა და ფინანსური ანალიტიკოსების ასოციაცია 2006 წლის სექტემბრიდან გეგმავს ლექციების კურსის ჩატარებას არასიცოცხლის დაზღვევის აქტუარული აღრიცხვის საბაზისო კურსში. სასწავლო კურსს წაიკითხავენ რისკის თეორიაში, აქტუარულ აღრიცხვაში და ფინანსურ ანალიზში მრავალი ნაშრომის და რამოდენიმე სახელმძრვანელოს ავტორები, ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა კანდიტატები გურამ მირზაშვილი და ზურაბ ციგროშვილი.

კურსის ხანგრძლივობაა 3 თვე და ძირითადი თემებია (იხ. პროგრამა):

სასწავლო კურსის წარმატებით გავლის შემთხვევაში მსმენელებს დაურიგდებათ შესაბამისი სერტიფიკატები.

კურსის გავლის შემდეგ ჩატარდება საკვალიფიკაციო გამოცდა ზოგადი დაზღვევის აქტუარის წოდების მოპოვების მსურველთათვის.

დამატებითი ინფორმაციისათვის გთხოვთ დაუკავშირდეთ ქალბატონ ხათუნა ჯიშიაშვილს