ჩვენი კოორდინატები

მისამართი: 0162, თბილისი, მოსაშვილის ქ. 24, საქართველოს სადაზღვევო ასოციაცია.

ტელეფონი/ფაქსი: (+995 32) 291 20 40.

ელექტრონული ფოსტა: info@aafa.ge