ისტორია | ორგანიზაციული სტრუქტურა | დოკუმენტაცია | წევრები | გაწევრიანება | გალერეა

 

ასოციაციის გამგეობის წევრები

გურამ მირზაშვილი

შორენა ჯადუგიშვილი

ნინო წაქაძე

ხათუნა ჯიშიაშვილი

ანა ხარატიშვილი (პრეზიდენტი)

 

მდივანი

ელენე მამნიაშვილი

 

განათლებისა და სერტიფიცირების კომიტეტის ხელმძღვანელი

გიორგი აბაშიძე